Регламент інтернет-магазину

Регламент, на підставі якого буде виконуватися купівля-продаж товарів, які представлені у «Каталозі продукції» інтернет-магазину «Адверсо».

1 Загальні положення

1.1 Правила продажу товарів в Інтернет-магазині (далі - «Правила») визначають порядок купівлі-продажу товарів через Інтернет-магазин.

1.2 Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право-і дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання договору купівлі-продажу.

1.3 Замовляючи Товари через інтернет-магазин, Покупець погоджується з Правилами, викладеними нижче.

1.4 Взаємовідношення Сторін регулюються Цивільним Кодексом України, законом України «Про захист прав споживачів», Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями та іншими законодавчими актами, що діють на момент оформлення операції між Сторонами.

1.5 Продавець залишає за собою право вносити зміни у ці Правила, у зв’язку з чим, Покупець зобов’язується регулярно відслідковувати зміни в Правилах, розміщених на сторінці інтернет-магазину.

1.6. Діюча версія Правил розміщена на сайті інтернет-магазину.

2 Каталог товарів

2.1 Асортимент товарів, що доступний для реалізації через сайт чи під замовлення, представлений у каталозі товарів. Каталог містить інформацію, що стосується даної номенклатурної одиниці, а саме: зображення (за наявності), найменування, виробник, артикул, ціну товару та інше.

2.2 Каталог періодично оновлюється, можливі неточності і технічні помилки усуваються в міру їх виявлення. Зміни і поправки можуть бути внесені як до каталогу товарів, так і в будь-який інший розділ цього сайту.

2.3 Всі інформаційні матеріали, що представлені в інтернет-магазині, відображають довідковий характер і не можуть в повній мірі передавати достовірну інформацію про зовнішній вигляд, властивості та характеристики Товару.

3 Реєстрація в інтернет-магазині

3.1 Оформити Замовлення в інтернет-магазині можуть тільки зареєстровані Покупці.

3.2 Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Покупцем при реєстрації.

3.3 Покупець, що реєструється в інтернет-магазині отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна і пароля. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця і відкриває доступ до додаткових сервісів. Передача Покупцем логіна і пароля третім особам заборонена, Покупець самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки, у разі передачі логіна і пароля третім особам.

3.4 Продавець підтверджує, що всі персональні дані, отримані від зареєстрованих покупців, не будуть розголошуватися третім особам.

4 Оформлення замовлення

4.1 При оформленні Замовлення через мережу Інтернет Покупець заповнює електронну форму Замовлення на сайті і відправляє Продавцеві за допомогою мережі Інтернет.

4.2 Оформити Замовлення на товар на сайті можливо цілодобово, 7 днів на тиждень.

4.3 Опрацювання замовлень здійснюється з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00.

4.4 Після отримання Замовлення Менеджер погоджує дані Замовлення з Покупцем по телефону, в тому числі дату і місце видачі товару.

4.5 Питання, що стосуються властивостей і характеристик Товару обговорюються між Покупцем і Менеджером по телефону перед оформленням Замовлення.

4.6 Якщо при оформленні замовлення був вказаний невірно контактний телефон або Продавець не може зв’язатись за вказаним номером телефону з Покупцем - таке замовлення не поступить на виконання.

5 Отримання та оплата товару

5.1 Видача замовленого товару здійснюється згідно домовленості з Покупцем.

5.2 Оплачується Товар Покупцем на місці при отриманні або здійснюється передоплата у розмірі 100% від суми замовлення.

5.3 Оплата здійснюється на банківський рахунок згідно реквізитів.

6 Форс-мажорні обставини

6.1 Продавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили (пожежа, повінь, землетрус, військові дії, дії і нормативні вказівки державних органів), що мають обов’язкову силу для Інтернет-магазину, які виникли після заключення договору, за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання магазином своїх обов`язків.